083-780-8426 , 02-240-8986 amyeditor_G@hotmail.com

Archive for Month: November 2019

Eclipse-review-pro

รีวิวโปรแกรม ‘Eclipse’ และวิธีการติดตั้งใช้งาน

‘Eclipse’ คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างมา เพื่อใช้ในการพัฒนาภาษา Java ได้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้การพัฒนาของ Eclipse ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบของโปรแกรม ‘Eclipse’ ‘Eclipse’ มาพร้อมองค์ประกอบหลักซึ่งเรียกว่า ‘Eclipse Platform’ โดยให้บริการทางด้านพื้นฐานเกี่ยวกับการรวบรวมเครื่องมือต่างๆ ภายนอก ให้เข้าผสมผสานทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง นั่นก็คือ ‘Plug-in Development Environment’ โดยนำมาใช้ในการยกระดับความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้พัฒนามีความประสงค์ให้ Eclipse ทำงานอื่นๆ ก็เพียงแต่มุ่งเน้นพัฒนา plugin เหมาะสำหรับงานนั้นขึ้นมา ต่อมาเมื่อพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ ก็ให้นำ Plug-in นั้นมาติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งให้กับ Eclipse ที่มีอยู่เพียงเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อคุณ Download โปรแกรมเสริมมาครั้งแรก ก็จะกลายเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า Java Development Toolkit โดยเป็นเครื่องมือใช้ในการเขียนและจัดเป็น Debug โปรแกรมภาษา Java นั่นเอง […]