083-780-8426 , 02-240-8986 amyeditor_G@hotmail.com

Download

Download Windows

ท่านที่ใช้ระบบ Windows สามารถเลือกดาวน์โหลดตามเวอร์ชั่น ได้ตามด้านล่าง

win
ท่านที่ใช้ Windows 7 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้downloadท่านที่ใช้ Windows 8 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้downloadท่านที่ใช้ Windows 10 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้download

 


Download Mac OS

ท่านที่ใช้ระบบ Mac OS สามารถเลือกดาวน์โหลดตามเวอร์ชั่น ได้ตามด้านล่าง

max-os

ท่านที่ใช้ Windows 7 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้downloadท่านที่ใช้ Windows 8 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้downloadท่านที่ใช้ Windows 9.2 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้download